Sözlükte "düalizm" ne demek?

1. İkicilik.

Düalizm kelimesinin ingilizcesi

dualism.
Köken: Fransızca

Düalizm nedir? (Felsefe)

Dünyanın maddeye dayalı tekliğini yadsıyan ve -madde ve bilinç, ruh ve beden, cisim ve biçim vb. gibi- birbirine eşit iki cevher yada ilkenin varlığı varsayımından hareket eden felsefi görüş. Çoğunlukla, maddecilik ile idealizmi birleştirme çabası görünümü altında ortaya çıkar.

Felsefi düalizm, mahiyeti gereği, dünyanın, bu dünya ve öteki dünya diye ikiye bölünmesine yol açan dinsel düalizmin dünyevi biçimidir.

Düalist felsefi sistemler, felsefenin temel sorununa açık-seçik bir karşılık vermedikleri ve madde ile bilinç arasındaki etkileşimi açıklayamadıkları için, bütünlükten yoksun, çelişkili birer sistemdir, örneğin yer kaplayan ve düşünen eşit değerde iki cevherden hareken eden Descartes, bu ikisinin etkileşimini açıklayabilmek için tanrının yardımına gerek duymuştu. Leibniz ise bu durumu çözebilmek için madde ile bilincin karşılıklı olarak ayarlanmış iki saat gibi çalışmasını sağlayan önceden verilmiş (tanrısal) bir uyumun var olduğunu

(Prastabilierte Harmonie) ileri sürmüştü. Düalizm bu gibi güçlüklerin üstesinden gelemediği için, felsefede her zaman düalizmi monizme indirgeme çabalarına rastlanmıştır.

Ruh ile beden düalizminin maddecilikle aşılması, yani maddeci monizm ruhun, maddeden bağımsız var olmadığının ruhun ikincil, beynin bir işlevi, dış dünyanın bir yansısı olduğunun ileri sürülmesinden ibarettir. Ruh ile madde arasındaki düalizmin idealist ortadan kaldırılması, -yani idealist monizm ruhun, maddenin bir işlevi olmadığının, giderek birincil olduğunun ileri sürülmesinden ibarettir. Eklektizmi —yani idealizm ile maddeciliğin akla aykırı şekilde birbirine karıştırılmasını- bir yana bırakacak olursak, ‘ ruh ile madde düalizmi’ ne, birbirine kesinlikle karşıt bu iki son verme tarzı dışında üçüncü bir tarz olamaz. » (Lenin) Dünyanın maddeye dayalı tekliği.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç